Dự án phát triển bền vững: GES thực hiện các chương trình nghiên cứu, hội thảo, triển khai ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề về tầm nhìn quốc gia về sử dụng năng lượng và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của các đối tượng trong xã hội, nỗ lực phát triển kinh tế gắn với việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Năng lượng luôn là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tất cả các nước trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính phủ đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề phát triển năng lượng. Hiện nay, các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt đã và đang đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của đất nước. Tuy nhiên, nguồn năng lượng hóa thạch có hạn, việc sử dụng nhiều năng lượng hoá thạch có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tăng phát khí gây hiệu ứng nhà kính. Vì vậy, việc nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng xanh thay thế, có khả năng tái tạo và khắc phục được các hạn chế nêu trên như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt hay năng lượng từ sinh khối, năng lượng sinh học là một nhu cầu tất yếu. Phát triển năng lượng xanh ngày nay đang xu thế mới, làm thay đổi khá nhanh chóng cơ cấu ngành năng lượng. Nhiều quốc gia đã khẩn trương xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách phát triển năng lượng xanh với tầm nhìn dài hạn, tập trung nhiều các nguồn lực về con người, khoa học – công nghệ và tài chính – tín dụng… hướng tới việc phát triển nền kinh tế các-bon thấp, bền vững và thân thiện với môi trường. Hiện nay, GES triển khai các hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng xanh bền vững. Dự án nhận được sự quan tâm của nhà khoa học, doanh nghiệp xã hội và đông đảo cộng đồng.