KHOA HỌC QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, GES luôn nỗ lực không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để tìm ra các giải pháp quản trị tổ chức có uy tín, hiệu quả và có chỗ đứng trên thế giới mang về Việt Nam áp dụng, phát triển và điều chỉnh cho phù hợp với môi trường kinh tế và xã hội nhiều thách thức ở Việt Nam.

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn được đúc kết dựa trên các các kinh nghiệm quản lý tốt trên toàn thế giới. GES triển khai đào tạo và ứng dụng ISO vào tổ chức với mục đích mang lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cho đầu ra, mang các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đến với xã hội.