Với chủ trương đưa luật vào đời sống hội viên, các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với Ban tư vấn Luật của trung tâm GES đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Về nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Tín Trần Hồng Hạnh chia sẻ, các cấp Hội LHPN trong huyện đã PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho trên 40.000 hội viên phụ nữ cơ sở. Đầu năm 2017, Hội LHPN huyện thành lập 2 Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật. Duy trì và nâng cao hiệu quả của 216 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng do phụ nữ là chủ nhiệm các câu lạc bộ nhằm hỗ trợ những trường hợp mâu thuẫn gia đình hay những trường hợp tạm lánh, tạm trú, tạm vắng khi có bạo lực gia đình xảy ra. Theo đó, mỗi chi hội có một địa chỉ tin cậy.

Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội, Trung tâm trợ giúp pháp lý miễn phí, trực tiếp tuyên truyền PBGDPL cho phụ nữ tại các xã. Ngoài ra, Hội còn xây dựng mô hình câu lạc bộ không thách cưới, gia đình 5 không, 3 sạch… ở các thôn để tuyên truyền, vận động chị em từ bỏ những hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, theo quy định của Luật Hôn nhân – Gia đình. Năm nay, Huyện hội chú trọng tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em bằng cách đưa nội dung này về các nhà trường học, các cơ sở. Hay phối hợp với Đoàn thanh niên, Trung tâm Dân số tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho các trường học. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, Hội chưa phải giải quyết đơn thư liên quan đến bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình.