Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học quản trị GES (gọi tắt là GES) là trung tâm đặc biệt thuộc Liên hiệp hội khoa học Việt Nam (Bộ Khoa Học và Công nghệ). Ra đời với tôn chỉ: “Nghiên cứu khoa học quản trị và chuyển giao, triển khai và đào tạo, phát triển năng lực cá nhân, tổ chức và các đối tượng yếu thế; cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực cho cộng đồng.

THÔNG TIN PHÁP LÝ: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KHOA HỌC QUẢN TRỊ GES

  • Mã số thuế: 0107864034
  • Địa chỉ: Số 4 đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  • Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Huy Hoàng
  • Giấy phép số: A-1756

Các công trình nghiên cứu, chương trình đào tạo và dự án của GES tập trung vào phát triển năng lực cho cá nhân, tổ chức và đối tượng yếu thế trong xã hội. Chúng tôi làm việc với các nhóm đối tượng, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cá nhân, tổ chức và đào tạo họ thông qua các khóa đào tạo nâng cao năng lực. GES mong muốn khai phá tiềm năng của các nhóm đối tượng để giáo dục và thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Theo đó, chúng tôi cung cấp tri thức cùng kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, kinh doanh, kĩ năng mềm và các chương trình nâng cao kiến thức pháp luật, tài chính, xã hội để tăng cường sự phát triển mỗi cá nhân và cộng đồng nơi họ sinh sống.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu tại Việt Nam, nơi năng lực của cá nhân, tổ chức và các nhóm đối tượng tượng được đánh giá cao, được học hỏi và được trao quyền làm chủ để hành động trong môi trường bình đẳng, tạo dựng xã hội phát triển bền vững.

Sứ mệnh: hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ chức và các đối tượng yếu thế trong xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học quản trị. Trao cơ hội và truyền cảm hứng cho các nhóm đối tượng để họ trở thành nhân tố tác động lên sự thay đổi và phát triển bền vững trong cộng đồng.