Xóa đói giảm nghèo

3 Items

GES MANG CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ VỚI BÀ CON PHÚ THỌ

by Nguyễn Vũ

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lớp tập huấn cán bộ các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là một chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc dự án đào tạo Chương trình phát triển […]

Chương trình 135 Xóa đói giảm nghèo tại Phú Thọ

by Nguyễn Vũ

Trong số các dự án an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế GES thực hiện dựa trên chủ trương của nhà nước, Chương trình 135 đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi tại các địa bàn. GES triển khai […]