Welcome to GES.Chúng tôi hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ chức và các đối tượng yếu thế trong xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học quản trị

Sự kiện

There are no events to show.

Đăng ký

Tham gia cùng GES để kiến tạo giá trị cho cộng đồng. Đăng ký tham gia các dự án, khóa học và chương trình thiện nguyện