Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và các dự án mà GES thực hiện luôn mang tính hội nhập quốc tế, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn.
Cho tới tháng 6/2018, GES đã tổ chức được hơn 120 khóa học cho hàng trăm học viên là cán bộ và đối tác của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và cac cơ quan của chính phủ ở các cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã.
GES kỳ vọng thông sẽ làm tăng thêm giá trị của các chương trình phát triển thông qua đào tạo, tư vấn, và thực hiện dự án trong các lĩnh vực như đào tạo, phát triển cá nhân, tổ chức và cộng đồng.
DANH SÁCH KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

  1. Khóa học Train the Trainer (Đào tạo chuyên gia giảng dạy)
  2. Khóa học đào tạo chuyên gia ISO
  3. Khóa học đào tạo Triển khai BSC – KPI
  4. Khóa học xây dựng Thang bảng lương cho doanh nghiệp
  5. Khóa học xây dựng hệ thống báo cáo và phương pháp lập kế hoạch

DANH SÁCH KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

  1. Khóa đào tạo nhân viên kinh doanh cao cấp cho doanh nghiệp
  2. Khóa đào tạo chuyên viên Marketing
  3. Khóa đào tạo chuyên viên tuyển dụng

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KHOA HỌC QUẢN TRỊ GES

  • Website: www.ges.org.vn              Fanpage: www.facebook.com/ges.org.vn/
  • Hotline: 0243 226 22 66 (Ms.Linh)