Kết nối cộng đồng: GES thiết lập các dự án hoạt động phi lợi nhuận kết nối cộng đồng nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cộng đồng và tài trợ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vượt khó nhằm kiến tạo cuộc sống ổn định cho đối tượng yếu thế trong xã hội.

GES thành lập hội VMS và nhận được sự ủng hộ, tham gia của hơn 100 phụ nữ trên địa bàn Hà Nội. WMS thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Các hoạt động của WMS triển khai hướng đến tiếp sức mô hình kinh tế do phụ nữ thực hiện, hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ, phát huy lợi thế và tiềm năng phụ nữ trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, GES phối hợp cùng Công ty Cổ phần BMSGROUP Global thành lập Hiệp Hội HR Plus – tư vấn, hỗ trợ cho những cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo nguồn lực và phát triển con người. Đây là Hiệp hội hoạt động dưới hình thức chia sẻ kiến thức, tư vấn miễn phí tất cả các thông tin nhân sự, tạo cầu nối việc làm cho người lao động và giúp các doanh nghiệp non trẻ có được nguồn nhân lực chất lượng.