Mục tiêu cụ thể của dự án đào tạo “Thế hệ trẻ” là tuyển chọn “hạt giống” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” quý này thông qua một chương trình đào tạo đặc biệt để những “hạt giống” này có thể “nảy mầm” trở thành người tài năng vượt trội, làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc đời trong tương lai.

Bên cạnh đó, những “hạt giống quý” sẽ được tôi luyện các kiến thức và trải nghiệm thực tế ở nhiều vị trí, ngành nghề để hoàn thiện bản thân, trở thành người vừa có tài năng về lãnh đạo vừa có khả năng về chuyên môn; trong kinh doanh, trong khoa học hay trong các nghề có tính chuyên nghiệp cao khác.

GIAI ĐOẠN 1

ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHẬP

Tìm kiếm và lựa chọn các ứng viên tài năng và sáng giá nhất để gia nhập vào chương trình. Các ứng viên sẽ được tham gia đào tạo hội nhập một cách bài bản để có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc, xây dựng tác phong và văn hóa của nhân viên chuyên nghiệp.

GIAI ĐOẠN 2

LUÂN CHUYỂN VÀ THAM GIA THỬ THÁCH

Chương trình sẽ xây dựng lộ trình luân chuyển thiết kế riêng cho từng ứng viên bảo đảm phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của từng cá nhân, thông qua việc trải nghiệm qua các Khối/Phòng ban; thực hiện các công việc khác nhau với những kiến thức và kỹ năng tổng quát đến chuyên môn cũng như kỹ năng lãnh đạo.

GIAI ĐOẠN 3

BỔ NHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU

Ứng viên sẽ thực hiện công việc chuyên sâu tại các đơn vị theo định hướng phát triển thành quản lý và được trao cơ hội để phát triển bản thân theo từng cấp độ.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN

  • Website: www.ges.org.vn
  • Hotline: 0243 226 22 66 hoặc 0913 58 59 60