Dự án Đào tạo Thế hệ trẻ

Mục tiêu cụ thể của dự án đào tạo “Thế hệ trẻ” là tuyển chọn “hạt giống” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” quý này thông qua một chương trình đào tạo đặc biệt để những “hạt giống” này có thể “nảy mầm” trở thành người tài năng vượt trội, làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc đời trong tương lai.

Dự án Nâng cao năng lực

by ,

Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và các dự án mà GES thực hiện luôn mang tính hội nhập quốc tế, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn.

Đào tạo chương trình 135

by , ,

GES triển khai các lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ thôn và cộng đồng người dân tại các xã thuộc Chương trình 135 về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; quy trình […]

Kết nối cộng đồng

by ,

Kết nối cộng đồng: GES thiết lập các dự án hoạt động phi lợi nhuận kết nối cộng đồng nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cộng đồng và tài trợ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh […]

Phát triển bền vững

GES thực hiện các chương trình nghiên cứu, hội thảo, triển khai ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề về tầm nhìn quốc gia về sử dụng năng lượng và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của các đối tượng trong xã hội, nỗ lực phát triển kinh tế gắn với việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Chương trình đào tạo Training the Trainer

by

Kỹ năng đào tạo là một trong những điều kiện quyết định việc một người có tận dụng được sức mạnh của đám đông hay không. Kỹ năng này cho phép tạo ra một hệ thống gián tiếp với lực lượng hùng hậu và không giới hạn. Kĩ năng đào tạo sẽ giúp mở rộng và nâng cao đội ngũ giảng viên nội bộ để phục vụ cho các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực của doanh nghiệp.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ

by ,

Với chủ trương đưa luật vào đời sống hội viên, các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với Ban tư vấn Luật của trung tâm GES đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, GES luôn nỗ lực không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để tìm ra các giải pháp quản trị tổ chức có uy tín, hiệu quả và có chỗ đứng trên thế giới mang về Việt Nam áp dụng, phát triển và điều chỉnh cho phù hợp với môi trường kinh tế và xã hội nhiều thách thức ở Việt Nam.