Trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lớp tập huấn cán bộ các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là một chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc dự án đào tạo Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 135) cho cán bộ địa phương mà GES đang là đơn vị trực tiếp tiến hành triển khai trên địa bàn một số tỉnh phía bắc. Với sự hỗ trợ từ Ủy ban Dân tộc, chương trình đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi tại các địa bàn.

 

 

Với thời lượng 5 buổi học, các cán bộ chuyên môn của GES đã cố gắng truyền tải những chính sách mới của Chương trình 135 đến cán bộ các địa phương, làm rõ những hạng mục nội dung chương trình đã và đang triển khai tại địa phương. Đồng thời, dựa trên thực tiễn của từng địa bàn để đưa ra những biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề còn khúc mắc, tồn đọng của các cán bộ trong công tác đưa chủ chương, chính sách của nhà nước vào thực tế, qua đó giúp công tác thực hiện Chương trình 135 tại địa phương hiệu quả và sâu rộng hơn.

 

 

Tại buổi làm việc, thông qua việc tham gia thảo luận, nêu ý kiến và triển khai làm việc nhóm, các cán bộ tham gia lớp tập huấn đã có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của địa phương mình, những khó khăn gặp phải trong công tác triển khai chương trình, dự án, những kế hoạch, dự định mang tính ngắn hạn, trung hạn của địa phương; đồng thời đưa ra những cách làm mới, những biện pháp mới bằng việc trình bày những hoạt động thực tế mà từng địa phương đã triển khai nhằm đưa chính sách của nhà nươc đi vào thực tế cuộc sống. Thông qua sự tư vấn của cán bộ đơn vị và các chuyên gia, từng khúc mắc của các cán bộ tham gia tập huấn đã phần nào được tháo gỡ.

 

 

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và dưới sự bảo trợ của Ủy ban Dân tộc, GES đã triển khai thành công lớp tập huấn cán bộ tại Phú Thọ. Trong thời gian tới, GES sẽ tiếp tục thực hiện công tác tập huấn cán bộ nguồn về triển khai Chương trình 135 tại một số địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ địa phương trên toàn quốc.