Trung tâm nghiên cứu quản trị khoa học GES trong những ngày tháng 10 vinh dự khi tiếp tục được triển khai dự án 135 cho tỉnh Phú Thọ – một dự án được triển khai dựa trên chủ trương của Nhà nước. Chương trình 135 đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi tại các địa bàn được triển khai. Để đem lại những kiến thức vô cùng bổ ích, hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương, đội ngũ GES đã chuẩn bị kĩ lưỡng cả về mặt nội dung, cũng như các chuyên gia được mời từ cấp Trung Ương tham gia giảng dạy. Như giảng viên Nguyễn Đắc Bình, Nguyên quyền vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Dân tộc Trung Ương đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy 135 trong gần 10 năm qua.

Đây là sự kiên hàng năm mà GES đươc tỉnh Phú Thọ tin tưởng giao cho.

 

 

 

 

Trung tâm nghiên cứu khoa học quản trị GES triển khai các lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ thôn và cộng đồng người dân tại các xã thuộc Chương trình 135, bao gồm:

  1. Nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; quy trình thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135;
  2. Các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong khâu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
  3. Xây dựng hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất trong nông thôn; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính sách giảm nghèo;
  4. Phổ biến các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020./.

GES kì vọng và tự tin rằng sẽ tiếp tục có một mùa Đào tạo 135 mới thành công tốt đẹp.