Năng lượng sạch

1 Item

Chuyển đổi Ứng dụng năng lượng sạch giai đoạn 2020 – 2030

by Nguyễn Vũ

Hiện nay, các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt đã và đang đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của đất nước. Tuy nhiên, nguồn năng lượng hóa thạch có hạn, việc sử dụng nhiều năng lượng hoá thạch có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tăng […]