Nâng cao năng lực

1 Item

Nâng cao năng lực

by Nguyễn Vũ

Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và […]