Posts by Nguyễn Vũ

7 Items

GES mang chương trinh 135 về với bà con Phú Thọ

by Nguyễn Vũ

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lớp tập huấn cán bộ các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là một chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc dự án đào tạo Chương trình phát triển […]

Nâng cao năng lực

by Nguyễn Vũ

Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và […]

Triển khai đào tạo tư vấn nhận thức pháp luật cho phụ nữ

by Nguyễn Vũ

Trong những năm qua, để triển khai tốt nhiệm vụ Trung tâm GES đã tập trung nâng cao năng lực cho Hội phụ nữ các tỉnh về kiến thức, pháp luật có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, trong đó đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng tư vấn, kỹ năng tuyên […]

Dự án đào tạo Thế hệ trẻ

by Nguyễn Vũ

Mục tiêu cụ thể của dự án đào tạo “Thế hệ trẻ” là tuyển chọn “hạt giống” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” quý này thông qua một chương trình đào tạo đặc biệt để những “hạt giống” này có thể “nảy […]

Chương trình 135 Xóa đói giảm nghèo tại Phú Thọ

by Nguyễn Vũ

Trong số các dự án an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế GES thực hiện dựa trên chủ trương của nhà nước, Chương trình 135 đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi tại các địa bàn. GES triển khai […]

Chuyển đổi Ứng dụng năng lượng sạch giai đoạn 2020 – 2030

by Nguyễn Vũ

Hiện nay, các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt đã và đang đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của đất nước. Tuy nhiên, nguồn năng lượng hóa thạch có hạn, việc sử dụng nhiều năng lượng hoá thạch có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tăng […]